KRÓLOWIE PRUS I CESARZE NIEMIECCY


Władzę królewską w Prusach dzierżyli:
król Prus Fryderyk Wilhelm I *1688-08-15, +1740-05-3117131740
król Prus Fryderyk II Wielki *1712-01-24 +1786-08-17 1740 1786
król Prus Fryderyk Wilhelm II *1744-09-25, +1797-11-16 1786 1797
król Prus Fryderyk Wilhelm III *1770-08-03, +1840-06-07 16 XI 1797 7 VI 1840
król Prus Fryderyk Wilhelm IV *1795-10-15, +1861-01-02 7 VI 18402 I 1861
król Prus Wilhelm I *1797-03-22, +1888-03-09
król Prus i cesarz niemiecki
2 I 1861
18 I 1871
18 I 1871
9 III 1888
cesarz niemiecki Fryderyk III *1831-10-18, +1888-06-159 III 18881888
cesarz niemiecki Wilhelm II *1859-01-27, +1941-06-0418881918


Rząd Prus 1848-1918

Premierzy (Ministerpraesidenten)


SIEDZIBA HOHENZOLLERNÓW KOŁO HECHINGEN
BURG HOHENZOLLERN


HERB WILHELMA II - dość duży ładny herb - warto spojrzeć...


WILHELM II - zdjęcie króla w mundurze...


PRUSKI ORZEŁ - pruski orzeł z 1802 roku - znacznie bardziej przypominający te, które widać na niektórych fortach...


ORDER CZARNEGO ORŁA

Najwyższe pruskie odznaczenie ustanowione zostało w 1701 roku przez Fryderyka I.
Miało jedną klasę i dewizę "Suum Cuique" ("Każdemu, co mu należne").

Gwiazda orderu Czarnego Orła.
Zdjęcia ze strony interetowej Almanach de la Cour.


Mariusz Wojciechowski
POCZTA/MAIL
mariusz@mariwoj.pl