BRAMA CMENTARNA

Wygląd znany tylko ogólnie.

Przejazd bramny umieszczony w jednej z kazamat długiej budowli łączącej zachodnią estakadę Fortu Winiary z Małą Śluzą na Wierzbaku. Od strony zewnętrznej (zachodniej) przed bramą sucha fosa zachodniej estakady i most z placu broni. Jedno przęsło mostu stałe oparte na murowanym filarze, w bramie zapewne most zwodzony typu uchylnego. Z jedynego znanego rysunku z epoki można wnioskować, że skromny portal zachodniej elewacji bramy składał się z dwóch boniowanych pasów (pilastrów?), na których umieszczony był kamienny tympanon.

Kwestią do wyjaśnienia pozostaje kiedy brama została rozebrana - wydaje się prawdopodobne, że brama została rozebrana na początku lat 70-tych XIX wieku, kiedy przeprowadzono linię kolejową do Torunia. Z pewnością nie było jej już w 1888, co pokazuje plan twierdzy z tego roku.


ZDJĘCIA


Mariusz Wojciechowski
POCZTA/MAIL
mariusz@mariwoj.pl