Ernst von Aster [1778-1855]

Ernst von Aster, medalion na Bramie Brandenburskiej w Królewcu

Ernst Ludwig von Aster (5 X 1778 Drezno - 10 II 1855 Berlin) , generał i inżynier wojskowy saski, rosyjski i pruski.

Inżynier wojskowy, od 1809 roku był kapitanem i pracował w saskim sztabie wojskowym. W roku 1811 został oddelegowany do pracy w twierdzy Torgau, gdzie prace (podobnie jak w twierdzy Wittenberga) prowadzili Saksończycy, a projekty były dziełem francuskiego pułkownika Johanna Augusta Le Coq. Aster natychmiast wziął się do pracy i jeszcze w roku 1811 przesłał pierwsze projekty do Paryża (Królestwo Saksonii było wtedy państwem sprzymierzonym z Cesarstwem Francuskim i funkcjonowało w ramach Związku Reńskiego). Napoleon zatwierdził zarówno plany budowlane, jak i plany uzbrojenia twierdz Torgau i Wittenberg w roku 1813. W maju tego roku Aster i gen. Thielmann (właśnie mianowany komendantem twierdzy Torgau) opuścili saksońską służbę i przeszli na stronę rosyjską (Aster w stopniu pułkownika). Aster brał udział w zdobywaniu, częściowo przez siebie zbudowanej, twierdzy Torgau w końcu roku 1813. Twierdza Torgau, reprezentatywna dla pierwszego okresu działalności Astera, zbudowana została w systemie bastionowym, w dość nowoczesnej jego odmianie.

Podczas reorganizacji wojsk saskich w 1814 roku zostaje głównym kwatermistrzem, potem szefem sztabu generalnego III Korpusu Armijnego. Od 1815 roku na służbie pruskiej w stopniu pułkownika - w czasie wojen napoleońskich brał udział w oblężeniach twierdz Maubege, Landrecy, Philippeville, Rocron i Givet. Król pruski mianuje Astera Brygadierem Twierdz Reńskich. Kiedy postanowienia Kongresu Wiedeńskiego przyznały Nadrenię, Westfalię, Fryzję i Hildesheim Prusom oddziały rosyjskie w Koblencji zastąpione zostały pruskimi. W ślad za przysłanym w marcu 1815 roku z Berlina rozkazem o budowie twierdzy w Koblencji i Ehrenbreitstein, nadeszła dla Astera nominacja na generała i szefa II Korpusu Armijnego. Aster budował obie sprzężone ze sobą twierdze do roku 1837.

1826-37 komendant twierdzy Koblencja. 1837-49 Generalny Inspektor Korpusu Inżynierów i Twierdz. Od 1837 członek Rady Państwa, 1842 generał piechoty. W 1849 przeszedł w stan spoczynku.

Ufortyfikował także Kolonię, później prowadził prace w kilku innych pruskich twierdzach, m.in. w Królewcu w 1840.

Na jego cześć jeden z fortów twierdzy Koblencja otrzymał nazwę Fort Asterstein.


Mariusz Wojciechowski
POCZTA/MAIL
mariusz@mariwoj.pl